Automatické závlahyPodpovrchová kapková závlaha (SDI)


Zjednodušeně řečeno podpovrchová kapková závlaha není nic jiného než dodávka
vody kokovacím potrubím přímo ke kořenovému systému v určité hloubce pod povrchem.


Výhody SDI

- Účinnější využití vody a její nižší spotřeba
- Menší klíčení plevelů
- Suché růstové prostředí
- Vyšší propustnost půdy
- Nižší zasolování půdy
- Estetika
- Ochrana proti poškození