Zatravňovací panelyRozlišujeme dva základní typy:


Zatravňovací tvárnice plastovéPlastové zatravňovací tvárnice se používají především do míst která chceme mít zatravněná a zároveň mají sloužit jako pochozí nebo pojezdová plocha.Postup pro pokládku těchto tvárnic je obdobný jako při pokládce zámkové dlažby.Tyto tvárnice snesou vysoké zatížení(7t na 1cm2) a proto je lze bez obav využít jako zpevnění plochy pro pěší tak i pro automobily.(parkovací stání,příjezdové cesty,apod.)


Zatravňovací tvárnice betonové


Betonové zatravňovací tvárnice se používají na zpevnění plochy buď pochozí nebo pojezdové části.Jelikož materiálem je beton nedoporučujeme tyto tvárnice používat k zatravňování hlavně v místech kam dopadá sluneční světlo po celý den, a to z důvodu pakliže je tato plocha vystavena slunečnímu záření,betonové tvárnice se rozehřejí na vysokou teplotu a pak veškerý porost v nich usychá.Proto doporučujeme tyto plochy vysypávat jemným štěrkem nebo kačírkem.Postup pro pokládku betonových zatravňovacích tvárnic je obdobný jako při pokládce zámkové dlažby.Zatravňovací dlaždice